Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – GDPR

Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. Εισάγει νέους κανόνες για τις ειδοποιήσεις περί απορρήτου, καθώς και για την επεξεργασία και τη διασφάλιση προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μαςείναι πάντα ευαισθητοποιημένη σχετικά με την ενημέρωση σας, τα δικαιώματά σας, αλλά και τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για οποιαδήποτε απορία έχετε, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο reservations@apollopalace-corfu.comκαι στο τηλέφωνο +30 2661075433.

Αυτή η πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία μας διαχειρίζεται και προστατεύει κάθε πληροφορία σας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.apollopalace-corfu.com. ΗΕταιρεία μας δύναται να προβεί σε αλλαγή της εν λόγω πολιτικής μέσω ενημέρωσης της παρούσας σελίδας. Δια τούτο το λόγο θα πρέπει να προβαίνετε σε έλεγχο της παρούσας σελίδας για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Η εφαρμογή της παρούσας τίθεται σε ισχύ από τις 24 Mαΐου 2018.

ΟΙΚΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παράλληλα με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος www.apollopalace-corfu.comέχει σχεδιαστεί κατά τρόπο, ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία, όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

– Κανονισμός για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679)

– Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο www.apollopalace-corfu.com είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ – ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»και το διακριτικό τίτλο «ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Μεσογγή Κέρκυρας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 26610 75433, email: reservations@apollopalace-corfu.com

Η Εταιρεία μας δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το απόρρητο σας προστατεύεται. Τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, email, τηλέφωνο, διεύθυνση) συλλέγονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα, προσφορές, events και πληροφορίες, που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν σχετικά με τις δραστηριότητές μας. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να προβούμε σε πώληση, εκχώρηση, μίσθωση, διανομή ή δημοσιοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των προσωπικών σας δεδομένων. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο site μας αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας για τους λόγους, που αναφέρονται στην παρούσα. Η Εταιρεία μας απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν σε εσάς το επίπεδο ασφαλείας, που αναφέρεται στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρείας μας ενδέχεται να απασχολήσει εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργούν ως ο εκτελών την επεξεργασία για την Εταιρείας μας, προκειμένου να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες στηνΕταιρείας μας, όπως ενδεικτικά παρόχους υπηρεσιών δικτυακού τόπου, παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ ή παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης IT (Τεχνολογία Πληροφοριών). Κατά την παροχή αυτών των υπηρεσιών, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να έχουν πρόσβαση ή/και να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Ζητούμε από τους εν λόγω εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να εφαρμόζουν και να χρησιμοποιούν δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, η διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους, εκτός του χρήστη, που συμβάλλεται με την Εταιρεία μαςείναι δυνατή μόνο: (α) εφόσον είναι απαραίτητη από Νόμο ή κανόνα δικαίου ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή (β) γίνεται κατόπιν δικής σας αιτήσεως.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟwww.apollopalace-corfu.com

– στην σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register: το ονοματεπώνυμό, το email, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό), την επιβεβαίωση ενεργοποίησης του λογαριασμού και τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας,

– στη Φόρμα Εγγραφής στο Ενημερωτικό δελτίο: το email και τη χρονική στιγμή της εγγραφής σας,

– στην σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Login: το email, τον κρυπτογραφημένο κωδικό εισόδου (που σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε τον πραγματικό σας κωδικό) και τη χρονική στιγμή της τελευταίας σας σύνδεσης στο σύστημά μας,

– Προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) συλλέγουμε, πάντα με την έγγραφη συναίνεσή σας, κατά την επίσκεψή σας στο ξενοδοχείο SENTIDOAPOLLOPALACE.

 

Β. ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

– στη σελίδα Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο:

επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά email από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από τη διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και για να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της.

– στην σελίδα Εισαγωγή – Εγγραφή στο σύστημα καρτέλα Register:

επειδή επιλέξατε να λαμβάνετε ενημερωτικά email από εμάς, για να μπορείτε να εισέρχεστε στο σύστημα, περνώντας από τη διαδικασία αναγνώρισης εγγεγραμμένου χρήστη, για να διαβάζετε ειδικό υλικό, για να διατηρήσετε τον ιστότοπό μας ασφαλή από ανεπιθύμητες προσβάσεις και να ικανοποιήσουμε το συμφέρον της επιχείρησής μας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της.

– στο ξενοδοχείο SENTIDOAPOLLOPALACEμε τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και την έγγραφη συναίνεσή σας:

για λόγους ασφαλέστερης και αποτελεσματικότερης παροχής των υπηρεσιών μας στα πλαίσια της συνεργασίας μας (μελλοντική επισκευή, συντήρηση, παροχή συμβουλών και πληροφοριών για τα αγορασθέντα αγαθά) στα πλαίσια τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και με σκοπό την ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες μας, μελλοντικές προσφορές, νέα και εκδηλώσεις, μέσω ενημερωτικών email, τηλεφωνικά και με sms.

CΟΟΚΙΕS

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, όταν τον επισκέπτεστε. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιστοτόπων, που επιτυγχάνεται με την αποθήκευση των προτιμήσεών σας. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κάθε ιστότοπος, που χρησιμοποιεί cookies οφείλει να σας ενημερώνει γι’ αυτό, και να ζητεί τη συγκατάθεσή σας. Έχετε πάντα το δικαίωμα να απενεργοποιείτε ή να μη δέχεστε cookies στη συσκευή σας, καθώς και να γνωρίζετε πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες των cookies. Τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο www.apollopalace-corfu.comδεν αναφέρονται σε προσωπικά δεδομένα, αλλά σε ανώνυμα δεδομένα.

Πλέον συγκεκριμένα αναφέρονται:

– στην υπενθύμιση των ανωτέρω ιστοτόπων, αν ο χρήστης συναίνεσε στην πολιτική των cookies,

– στην χρονική στιγμή, που ο επισκέπτης επισκέφτηκε τον ιστότοπο για πρώτη φορά,

– στις χρονικές στιγμές, που ο επισκέπτης επισκέφτηκε τον ιστότοπο τις επόμενες φορές,

– σε ποιες σελίδες του ιστοτόπου κατέληξε,

– πόσο χρόνο αφιέρωσε σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου,

– στην IP διεύθυνση του επισκέπτη,

– στην χώρα, που αντιστοιχεί η IP του επισκέπτη,

– στο είδος της συσκευής του επισκέπτη (λάπτοπ, ντέσκτοπ, τάπλετ ή κινητό),

– στην ανάλυση ευκρίνειας της οθόνης της συσκευής του επισκέπτη (πχ 1920Χ1080),

– στον περιηγητή, που χρησιμοποίησε (Chrome, Firefox, Opera, Safari κλπ),

– στο λειτουργικό σύστημα, που είναι εγκατεστημένο στην συσκευή του (Windows, Android, Ubuntu, OS κλπ),

– στον ιστότοπο από τον οποίο κατέληξε στον δικό μας ιστότοπο (πχ από τις μηχανές αναζήτησης Google, Bing, Yahoo, Yandex κλπ),

– στη διάκριση του κάθε επισκέπτη σε νέο ή παλιό

Τα προαναφερόμενα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία από την Google Analytics (σε server της Google, δείτε εδώ την πολιτική της Google), από το Facebook (σε server του Facebook, δείτε εδώ την πολιτική του Facebook) και του λογισμικού εγκατεστημένου στον server, που μας φιλοξενεί. Το λογισμικό έχει ρυθμισθεί, ώστε να ανωνυμοποιεί την IP διεύθυνση του επισκέπτη στο πρώτο byte αυτής, να διαγράφει τα δεδομένα των επισκέψεων μετά από 60 ημέρες και να διαγράφει τις αθροιστικές του αναφορές μετά από 3 τρεις μήνες.

Παρά το γεγονός ότι τα ανώνυμα δεδομένα δεν υπόκεινται σε προστασία από τον Κανονισμό για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR/EC/2016/679), ωστόσο το ενδιαφέρον μας εκ των προαναφερομένων ανωνύμων δεδομένων εστιάζεται αποκλειστικά στην αναφορά της συνολικής ημερήσιας επισκεψιμότητας από όλους τους επισκέπτες μας και στο ποιες ιστοσελίδες μας ελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

– Ενημέρωσης από εμάς για τους σκοπούς επεξεργασίας: ίδετε το πεδίο «ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

– Ενημέρωσης από εμάς για τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων:τα δεδομένα σας στον ιστότοπο www.apollopalace-corfu.comείναι απλά προσωπικά δεδομένα (ίδετε το πεδίο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ») και δεν περιλαμβάνονται σε αυτά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (επί παραδείγματι εθνότητα, φυλή, θρησκεία, συνδικαλισμός, βιομετρικά, γενετικά ή ιατρικά δεδομένα).

– Ενημέρωσης από εμάς για τους αποδέκτες:τα προσωπικά σας δε μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τους ανωτέρω αναφερόμενους εκτελούντες επεξεργασία και αποκλειστικά για τους σκοπούς, που αναφέρονται ανωτέρω για έκαστο εξ αυτών, χωρίς καμία περαιτέρω δυνατότητα διαβίβασης ή επεξεργασίας των δεδομένων σας.

– Ενημέρωσης από εμάς για τον χρόνο αποθήκευσης: τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μέχρι να μας ζητήσετε τη διαγραφή τους.

-Φορητότητας: δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε να λάβετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εφόσον το επιθυμείτε.

– Διόρθωσης:αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιο προσωπικό σας δεδομένο έχει καταχωρηθεί εσφαλμένα ή εν συνεχεία προβήκατε σε κάποια αλλαγή του, μπορείτε να μας ζητήσετε να το διορθώσουμε.

– Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα, που έχετε καταχωρήσει.

– Περιορισμού της επεξεργασίας:μπορείτε για παράδειγμα να μας ζητήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email ανά δίμηνο ή τρίμηνο, αντί για κάθε μήνα, κλπ, εκτός από την περίπτωση που μας αναθέσατε μία εργασία και ο νόμος καθορίζει την απαιτούμενη συλλογή δεδομένων.

– Αντίρρησης της επεξεργασίας: μπορείτε να έρθετε σε επαφή με εμάς, πχ τηλεφωνικά ή με email ή μέσω των λοιπών καναλιών επικοινωνίας (ίδετε την πολιτική επικοινωνίας), ζητώντας τα προσωπικά σας δεδομένα να μην υποστούν αποθήκευση – επεξεργασία.

– Άρσης συγκατάθεσης:σε αυτή την περίπτωση, θα παύσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά email και sms. Συμπεριλαμβάνουμε ένα σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε email μας προς εσάς, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον. Με ένα απλό μήνυμα στο email μας (reservations@apollopalace-corfu.com) ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (+30 2661075433), μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά sms και κλήσεις.

– Ενημέρωσης από εμάς για την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων:τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υπόκεινται σε σύστημα αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (αυτό γίνεται σε ιστότοπους ανθρωπίνων πόρων με προέλεγχο του χρώματος, της εθνότητας, της καταγωγής, της ηλικίας, ιστορικού ασθενειών κλπ ή σε συστήματα κάποιων εταιρειών παρακολούθησης της εργασιακής απόδοσης και συσχέτισής της με ευαίσθητα δεδομένα).

– Λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων: οποιαδήποτε στιγμή δύναται να σας χορηγηθεί αντίγραφο των στοιχείων που καταχωρήσατε.

– Υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή:πρόθεσή μας είναι να ικανοποιήσουμε άμεσα τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν κάποιο από τα αιτήματά σας δεν ικανοποιήθηκε εντός ενός μηνός, θα σας ενημερώσουμε αν θα χρειαστούμε πρόσθετη παράταση ενός ακόμη μήνα ή θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους, που αδυνατούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, οπότε αποφασίζετε αν θέλετε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

– Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Δ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια της διενεργούμενης επεξεργασίας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με εφαρμογή μεθόδων κρυπτογράφησης και διαβάθμισης δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες των συστημάτων μας. Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ του ιστότοπου www.apollopalace-corfu.comκαι του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η Εταιρεία μας έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες, που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου ή με άλλους τρόπους θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και σχετικές ενημερώσεις κατά τα ανωτέρω, μπορείτε δε, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση κατάρτισης ξενοδοχειακής σύμβασης ή σύμβασης ξενίας με την Εταιρεία μας εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα πέντε έτη από την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης. Ο χρόνος που τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία μας εξαρτάται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας,που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.Επίσης, είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την ανάδοχο εταιρεία ή σε περίπτωση, που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

ΣΤ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες, που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζεται αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις, ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός τριάντα (30) ημερών.

Με εκτίμηση,

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ – ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΡΙΟ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.»

Μεσογγή Κέρκυρας, τηλέφωνο επικοινωνίας +30 26610 75433

email: reservations@apollopalace-corfu.com